2022-01-19

چه هورمونی در بدن باعث چاقی اندام بدن می شود ؟

چه هورمونی در بدن باعث چاقی اندام بدن می شود ؟ چه هورمونی در بدن باعث چاقی اندام بدن می شود ؟ که دانشمندان روی آنزیمی در چربی به نام هیستون دی استیلاز ۶ (HDAC ۶) متمرکز شده اند. هدف قرار دادن آنزیم هیستون دی استیلاز ۶ (HDAC ۶) در سلول‌های چربی باعث کاهش وزن…