2022-01-15

حقایقی عجیب که در هنگام خرید کاندوم فضایی یا خاردار نمی دانستید را به نقل از بوبوریم بخوانید!

حقایقی عجیب که در هنگام خرید کاندوم فضایی یا خاردار نمی دانستید را به نقل از بوبوریم بخوانید! نیازهای جنسی بخشی از نیازهای طبیعی انسان است و ذات و طبیعت آدمی او را به سمت رفع این نیازها می‌کشاند. کیفیت و سلامت در هر بخش از زندگی طبیعی انسان معنا و مفهوم خاص خود را…