2020-10-05

آموزش درست کردن کبه سیب زمینی شکم پر مخصوص به سبک اصیل بوشهری

آموزش درست کردن کبه سیب زمینی شکم پر مخصوص به سبک اصیل بوشهری آموزش درست کردن کبه سیب زمینی شکم پر آموزش درست کردن کبه سیب زمینی شکم پر مخصوص به سبک اصیل بوشهری که درون شکم آن را میتوانید بنا به سلیقه خود با مواد متنوعی پر کنید. مرحله اول برای تهیه کبه سیب…