2021-09-29

خواب مصنوعی عزت الله مهرآوران بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل ویروس کرونا

خواب مصنوعی عزت الله مهرآوران بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل ویروس کرونا خواب مصنوعی عزت الله مهرآوران بازیگر سینما و تلویزیون که عزت‌الله مهرآوران بازیگر سریال لیسانسه ها سروش صحت به خواب مصنوعی رفه است. هژیر مهرآوران فرزند عزت الله مهرآوران با اشاره به وضعیت پدرش در بیمارستان: امروز صبح هفتم مهر در تماسی…