2020-09-15

فیلم دزدی اختلاس نیست دکتر علی غلامی در برنامه بدون توقف شبکه سه تلویزیون

فیلم دزدی اختلاس نیست دکتر علی غلامی در برنامه بدون توقف شبکه سه تلویزیون فیلم دزدی اختلاس نیست کلیپ دزدی اختلاس نیست دکتر علی غلامی در برنامه بدون توقف شبکه سه تلویزیون که کارشناس برنامه بدون توقف اشاره به دزدی ها و اختلاس در کشور اسلامی می کند. دکتر علی غلامی، متولد سال ۱۳۵۵ و…