2020-08-17

لو رفتن سوالات کنکور تجربی ۹۹ و فروش سوالات کنکور ۹۹ از شایعه تا واقعیت

لو رفتن سوالات کنکور تجربی ۹۹ و فروش سوالات کنکور ۹۹ از شایعه تا واقعیت لو رفتن سوالات کنکور تجربی ۹۹ لو رفتن سوالات کنکور تجربی ۹۹ لو رفت و فروش سوالات کنکور ۹۹ از شایعه تا واقعیت که طی شایعه ای که در فضای مجازی منتشر شده عکسی از دفترچه کنکور ۹۹ آمده است….

2020-08-10

تعویق کنکور سراسری ۹۹ به دلیل کرونا از زبان نمکی وزیر بهداشت ۲۰ مرداد ۹۹

تعویق کنکور سراسری ۹۹ به دلیل کرونا از زبان نمکی وزیر بهداشت ۲۰ مرداد ۹۹ تعویق کنکور سراسری ۹۹ کنکور سراسری ۹۹ به دلیل کرونا به تعویق افتاد از زبان نمکی وزیر بهداشت ۲۰ مرداد ۹۹ که وزیر بهداشت: آزمون را به تعویق بیندازید تا بتوانید پروتکل های ابلاغی را اجرا کنید. به مسولان برگزاری…