2022-05-09

قیمت جدید شیرینی در بازار بعد از افزایش قیمت آرد و تاثیر آن

قیمت جدید شیرینی در بازار بعد از افزایش قیمت آرد و تاثیر آن قیمت جدید شیرینی در بازار بعد از افزایش قیمت آرد و تاثیر آن که رئیس اتحادیه قنادان گفت: افزایش قیمت آرد تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت. ایسنا:علی‌ بهره‌مند با بیان اینکه تغییر قیمت آرد تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت، گفت:…