2022-05-01

دلیل لغو کنسرت گروه قوالی پاکستان در مشهد اردیبهشت ۱۴۰۱

دلیل لغو کنسرت گروه قوالی پاکستان در مشهد اردیبهشت ۱۴۰۱ دلیل لغو کنسرت گروه قوالی پاکستان در مشهد اردیبهشت ۱۴۰۱ که پس از اجرای گروه قوالی پاکستان در مشهد این کنسرت لغو شد. بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی اظهار داشت: پس از انتشار تصاویری از اجرای گروه قوالی پاکستان در مشهد و نمایش ‎ساز روی…