2020-09-18

فیلم جنجالی مصاحبه احمدی نژاد با رادیو فردا و گلناز اسفندیاری مجری زن

فیلم جنجالی مصاحبه احمدی نژاد با رادیو فردا و گلناز اسفندیاری مجری زن فیلم جنجالی مصاحبه احمدی نژاد فیلم جنجالی مصاحبه احمدی نژاد با رادیو فردا و گلناز اسفندیاری مجری زن محمود احمدی نژاد در یک اقدام عجیب با یک رسانه ضد انقلاب مصاحبه تصویری کرده است! احمدی نژاد با رسانه معاند رادیو فردا (رادیو…