2022-06-28

فیلم لحظه تقدیم گل همایون شجریان به سحر دولتشاهی در کنسرت

فیلم لحظه تقدیم گل همایون شجریان به سحر دولتشاهی در کنسرت فیلم لحظه تقدیم گل همایون شجریان به سحر دولتشاهی در کنسرت که شب گذشته همایون شجریان در سالن کنسرت، با تقدیم کردن یک دسته رز قرمز به سحر دولتشاهی به صورت تلویحی رابطه‌ و ازدواجشان را تائید کرد. سحر دولتشاهی نیز با ارسال بوسه…