2022-01-13

گیاه جدیدی که از ابتلا به بیماری کرونا جلوگیری می کند چیست ؟

گیاه جدیدی که از ابتلا به بیماری کرونا جلوگیری می کند چیست ؟ گیاه جدیدی که از ابتلا به بیماری کرونا جلوگیری می کند چیست ؟ که تحقیقات پژوهشگران کالج داروسازی دانشگاه ایالتی اورگن با همکاری دانشمندان دانشگاه علوم و بهداشت این ایالت آمریکا نشان داده است. که ترکیبات موجود در گیاه شاه‌دانه می‌تواند با…