2021-11-11

تاریخ دقیق واریز یارانه ۱۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

تاریخ دقیق واریز یارانه ۱۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص شد تاریخ دقیق واریز یارانه ۱۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ مشخص شد باتوجه به گرانی های افسار گسیخته در بازار مسکن، خوراک، پوشاک و… امید است به زودی این یارانه برای اقشار کم درآمد واریز شود تا کمکی به اقشار ضعیف جامعه شود….