2022-03-16

یارانه جدید ۱۵۰ هزار تومانی عید نوروز ۱۴۰۱ برای چه کسانی واریز می شود؟

یارانه جدید ۱۵۰ هزار تومانی عید نوروز ۱۴۰۱ برای چه کسانی واریز می شود؟ یارانه جدید ۱۵۰ هزار تومانی عید نوروز ۱۴۰۱ برای چه کسانی واریز می شود؟ که در آستانه نوروز و با دستور رئیس جمهوری در راستای حمایت از آقشار آسیب پذیر، یارانه ای ۱۵۰ هزار تومانی به حساب ۱۲ میلیون و ۳۵۸…