2022-05-10

سایت اعتراض یارانه واریزی کمک معیشتی و زمان برداشت یارانه

سایت اعتراض یارانه واریزی کمک معیشتی و زمان برداشت یارانه سایت اعتراض یارانه واریزی کمک معیشتی و زمان برداشت یارانه که با واریز یارانه جدید به حساب اقشار کم‌ درآمد، میزان یارانه دریافتی آن‌ها نسبت به قبل بیش از ۳ برابر شد. بر این اساس، خانوار‌های تک‌نفره که پیش از این ماهانه حدود ۱۰۰ هزار…