2022-01-06

عکس و بیوگرافی یلدا صمدی نوازنده پیانو و مدرس و پیانیست زن ایرانی

عکس و بیوگرافی یلدا صمدی نوازنده پیانو و مدرس و پیانیست زن ایرانی عکس و بیوگرافی یلدا صمدی نوازنده پیانو و مدرس و پیانیست زن ایرانی که یلدا صمدی متولد ۱ دی ۱۳۶۹ در تهران نوازنده، مدرس و پیانیست زن ایران است. بیوگرافی یلدا صمدی وی از دانشگاه علمی کاربردی و فنی در تهران با…