2021-10-18

درگذشت یوسف اسحاق پور نویسنده ایرانی فرانسوی ۲۵ مهر ۱۴۰۰ + دلیل فوت

درگذشت یوسف اسحاق پور نویسنده ایرانی فرانسوی ۲۵ مهر ۱۴۰۰ + دلیل فوت درگذشت یوسف اسحاق پور نویسنده ایرانی فرانسوی ۲۵ مهر ۱۴۰۰ که یوسف اسحاقپور، نویسنده، پژوهشگر و جستارنویس ایرانی فرانسوی درگذشت. یوسف اسحاق‌پور، استادِ ایرانیِ دانشگاه پاریس و یکی از مهم‌ترین جستارنویسان و مفسران سینما و فلسفه در فرانسه درگذشت. یوسف اسحاق‌پور، دیروز…