2022-04-09

حفظ سلامت بدن در برابر آلودگی هوا تهران و خوزستان فروردین ۱۴۰۱

حفظ سلامت بدن در برابر آلودگی هوا تهران و خوزستان فروردین ۱۴۰۱ حفظ سلامت بدن در برابر آلودگی هوا تهران و خوزستان فروردین ۱۴۰۱ که آلودگی هوا در تهران هم اکنون با شاخص ۱۷۷ در وضعیت ناسالم قرار گرفته است. آلودگی هوا و سلامتی آلودگی هوا معضلی است که می‌تواند ریه انسان‌ها را درگیر کند…