2020-07-13

آموزش درست کردن برنج زعفرانی و دستور پخت این نوع برنج

آموزش درست کردن برنج زعفرانی و دستور پخت این نوع برنج آموزش درست کردن برنج زعفرانی آموزش درست کردن برنج زعفرانی و دستور پخت این نوع برنج زعفرانی که به شیوه جدید و به صورت خیلی آسان نحوه تهیه برنج زعفرانی ایرانی در سایت کاشمر سلام آمده است. مرحله اول ابتدا برنج را داخل یک…