2020-09-17

آموزش درست کردن شیرینی بهشتی ترد و خوشمزه به روش خانگی + عکس

آموزش درست کردن شیرینی بهشتی ترد و خوشمزه به روش خانگی آموزش درست کردن شیرینی بهشتی آموزش درست کردن شیرینی بهشتی ترد و خوشمزه به روش خانگی که به عنوان یکی از شیرینی های مخصوص نوروز ما ایرانیان،معمولا در کنار چای رو میشود. مرحله اول روغن صاف را می توانید از فروشگاه های لوازم شیرینی…