2022-04-02

خبر ازدواج بهرام رادان با مینا مختاری در روز سیزده بدر ۱۴۰۱ منتشر شد

خبر ازدواج بهرام رادان با مینا مختاری در روز سیزده بدر ۱۴۰۱ منتشر شد خبر ازدواج بهرام رادان با مینا مختاری در روز سیزده بدر ۱۴۰۱ منتشر شد که بهرام رادان با انتشار عکسی دو نفره با عنوان “سال جدید پر از عشق”، خبر ازدواجش با مینا مختاری، طراح لباس و فشن دیزاینر معروف را…