2022-05-08

سایت ثبت نام اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۱ ایرانی معرفی شد

سایت ثبت نام اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۱ ایرانی معرفی شد سایت ثبت نام اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۱ ایرانی معرفی شد که ثبت نام اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۱ به عربستان از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۸ اردیبهشت از طریق سامانه «رزرو» سازمان حج و زیارت آغاز شد. ثبت نام حجاج حج ۱۴۰۱ از…