2022-03-06

ویتامین ضد آلزایمر و ضد فراموشی در افراد مسن را بیشتر بشناسید

ویتامین ضد آلزایمر و ضد فراموشی در افراد مسن را بیشتر بشناسید ویتامین ضد آلزایمر و ضد فراموشی در افراد مسن را بیشتر بشناسید که یک روانشناس گفت: متخصصان ویتامینی که از آلزایمر جلوگیری می‌کند را کشف کردند. رضا منصوری اظهار کرد: طبق اطلاعات موجود بین‌المللی، تقریباً ۵۵ میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری…