2022-11-24

تاثیر استرس و اضطراب به گردن درد چیست ؟

تاثیر استرس و اضطراب به گردن درد چیست ؟ تاثیر استرس و اضطراب به گردن درد چیست ؟ که فیزیوتراپی، ماساژ درمانی و گرما درمانی برای تسکین گردن درد ناشی از استرس موثر است. مطالعات نشان می دهدکه استرس به دلیل افزایش وزن و ابتلا به بیماری های مزمن همچنین سخت تر شدن درد ها…