2020-11-29

آموزش درست کردن خامه فرم گرفته خانگی به روش حرفه ای

آموزش درست کردن خامه فرم گرفته خانگی به روش حرفه ای آموزش درست کردن خامه فرم گرفته آموزش درست کردن خامه فرم گرفته خانگی به روش حرفه ای که میتوان در انواع کیک و شیرینی از آن استفاده کرد. مرحله اول برای تهیه خامه فرم گرفته خوشمزه ابتدا پودر خامه را، در ظرفی می ریزیم…