2020-10-14

آموزش درست کردن فلفل پلو خوشمزه با فلفل دلمه ای

آموزش درست کردن فلفل پلو خوشمزه با فلفل دلمه ای آموزش درست کردن فلفل پلو آموزش درست کردن فلفل پلو خوشمزه با فلفل دلمه ای که در تهیه آن از فیله مرغ و زعفران استفاده می شود. مرحله اول برای تهیه فلفل پلو مجلسی ابتدا برنج را نسبت به نوع، به مدت ۳۰ دقیقه تا…