2020-09-26

آموزش درست کردن ماهی شکم پر مخصوص به روش اصیل شمالی +عکس

آموزش درست کردن ماهی شکم پر مخصوص به روش اصیل شمالی آموزش درست کردن ماهی شکم پر آموزش درست کردن ماهی شکم پر مخصوص به روش اصیل شمالی که با مواد و چاشنی های مختلف درون شکم ماهی میتوان طعم های متفاوتی به وجود آورد.همچنین این ماهی در مناطق مختلف ایران به سبک های مختلفی…