2022-08-02

ماجرای دعوای چند زن در قطار تهران یزد بر سر حجاب و بی حجابی

ماجرای دعوای چند زن در قطار تهران یزد بر سر حجاب و بی حجابی ماجرای دعوای چند زن در قطار تهران یزد بر سر حجاب و بی حجابی که انتشار خبری مبنی بر درگیری چند خانم در قطار تهران – یزد بر سر حجاب خبرساز شده است. در حالی طی روزهای اخیر ماجرای درگیری در…