2022-03-29

سانسور جوکر تایم مهران غفوریان در مسابقه جوکر احسان علیخانی

سانسور جوکر تایم مهران غفوریان در مسابقه جوکر احسان علیخانی سانسور جوکر تایم مهران غفوریان در مسابقه جوکر احسان علیخانی که مهران غفوریان با انتشار دو استوری در اینستاگرامش، به سانسور بخشی از اجرایش در برنامه «جوکر» اعتراض کرد و نوشت: «بازهم اشتباه کردم.» مهران غفوریان با انتشار دو استوری در اینستاگرامش، به سانسور بخشی…