2021-11-28

آموزش ثبت نام کارت سوخت المثنی از فردا دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

آموزش ثبت نام کارت سوخت المثنی از فردا دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ آموزش ثبت نام کارت سوخت المثنی از فردا دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ رضایی گفت: مشکل به وجود آمده در سامانه ثبت نام کارت سوخت رفع شده و صدور کارت سوخت المثنی برای خودرو‌ها از فردا آغاز می‌ شود. رضایی مدیر سامانه هوشمند سوخت…