2021-12-08

مبلغ عیدی نوروز ۱۴۰۱ برای کارگران مشخص شد + جزئیات عیدی کارگران

مبلغ عیدی نوروز ۱۴۰۱ برای کارگران مشخص شد + جزئیات عیدی کارگران مبلغ عیدی نوروز ۱۴۰۱ برای کارگران مشخص شد که جزئیات عیدی کارگران و جدول و زمان واریز عیدی ۱۴۰۱ را در ادامه خواهید خواند. اصغر آهنی ها، فعال اقتصادی، با محاسبه جدید خود برای عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱، حداقل و حداکثر عیدی…