2021-01-22

درگذشت ابراهیم اثباتی شوهر نسیم ادبی ۲ بهمن ۹۹ + دلیل فوت همسر نسیم ادبی

درگذشت ابراهیم اثباتی شوهر نسیم ادبی ۲ بهمن ۹۹ + دلیل فوت همسر نسیم ادبی درگذشت ابراهیم اثباتی درگذشت ابراهیم اثباتی شوهر نسیم ادبی ۲ بهمن ۹۹ و دلیل فوت همسر نسیم ادبی که نوازنده و آهنگساز و همسر نسیم ادبی پس از سال ها مبارزه با بیماری سرطان در ۴۹ سالگی درگذشت. ابراهیم اثباتی…