2022-08-18

درگذشت محمود فاطمی دوبلور ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ + دلیل فوت محمود فاطمی

درگذشت محمود فاطمی دوبلور ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ + دلیل فوت محمود فاطمی درگذشت محمود فاطمی دوبلور ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ که محمود فاطمی دوبلور پیشکسوت و گوینده فیلم محمد رسول الله فوت کردند. محمود فاطمی دوبلور پیشکسوت و گوینده فیلم ماندگار “محمدرسول الله” بر اثر ایست قلبی درگذشت. محمود فاطمی هنرمند دوبلاژ ایران یک روز پس…