2020-07-03

فیلم زدن ریش ابی خواننده ایرانی لس آنجلسی + ابراهیم حامدی بدون ریش

فیلم زدن ریش ابی خواننده ایرانی لس آنجلسی + ابراهیم حامدی بدون ریش فیلم زدن ریش ابی فیلم زدن ریش ابی خواننده ایرانی لس آنجلسی که ابراهیم حامدی بدون ریش امروز عکس و فیلم خود را در فضای مجازی بدون ریش و با چهره جدید منتشر کرده است. بیوگرافی ابی ابراهیم حامدی (زادهٔ ۲۹ خرداد…