2022-04-19

صدور کیفرخواست عاملین قتل فجیع مونا یا غزل حیدری در اهواز

صدور کیفرخواست عاملین قتل فجیع مونا یا غزل حیدری در اهواز صدور کیفرخواست عاملین قتل فجیع مونا یا غزل حیدری در اهواز که دادستان عمومی و انقلاب اهواز از صدور کیفرخواست برای عوامل قتل زن جوان اهوازی که بهمن ماه سال گذشته به قتل رسیده بود، خبر داد. صادق جعفری چگنی اظهار کرد: به دنبال…