2020-08-10

قطع شبکه های یاهست ۲۰ مرداد ۹۹ و فرکانس ماهواره یاهست قطع شد

قطع شبکه های یاهست ۲۰ مرداد ۹۹ و فرکانس ماهواره یاهست قطع شد قطع شبکه های یاهست قطع شبکه های یاهست ۲۰ مرداد ۹۹ و فرکانس ماهواره یاهست قطع شد که هم اکنون تمامی فرکانس های ماهواره یاهست بنابر مشکلات فنی از دسترس خارج شده است. یاهست به دلایل فنی قطع شد این قطعی تو…