2022-01-21

دلیل وجود لکه قرمز در چشم چیست و نشانه چه بیماری است ؟

دلیل وجود لکه قرمز در چشم چیست و نشانه چه بیماری است ؟ دلیل وجود لکه قرمز در چشم چیست و نشانه چه بیماری است ؟ که ترکیدگی رگ خونی در چشم یا خونریزی زیر ملتحمه می تواند به علت ابتلا به یک بیماری باشد. پزشکان نمی‌دانند بطور قطعی دلیل ترکیدن رگ خونی در چشم…