2020-07-20

از شایعه تا واقعیت مهاجرت دائمی علی کریمی از ایران + بیوگرافی علی کریمی

از شایعه تا واقعیت مهاجرت دائمی علی کریمی از ایران + بیوگرافی علی کریمی مهاجرت علی کریمی نوشته‌ای که همراه با فیلمی منتشر شده است که از پنجره هواپیمای در حال پرواز گرفته شده تا اینطور به نظر برسد که جادوگر به دنبال مهاجرت از ایران است. بسیاری از هواداران کریمی زیر پست شماره ۸…