2022-03-07

با مسجد های تاریخی و معروف استانبول آشنا شوید

با مسجد های تاریخی و معروف استانبول آشنا شوید استانبول به‌خاطر مساجد و معماری عثمانی خود مشهور است. این شهر به‌عنوان پایتخت امپراتوری عثمانی از سال ۱۴۵۳ و بزرگ‌ترین شهر ترکیه انتخاب شد و از آن زمان تا کنون رونق فراوانی داشته است. تعجب‌آور نیست که میراث فرهنگی غنی استانبول تاثیر مهمی در برخی از…