2022-03-28

قیمت دیه کامل در سال ۱۴۰۱ تعیین شد + جزئیات نرخ دیه ۱۴۰۱

قیمت دیه کامل در سال ۱۴۰۱ تعیین شد + جزئیات نرخ دیه ۱۴۰۱ قیمت دیه کامل در سال ۱۴۰۱ تعیین شد که جزئیات نرخ دیه ۱۴۰۱ قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد. طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه…