2021-12-04

ماجرای سایت همسریابی در ایران و قانونی یا غیرقانونی بودن سایت همسریابی

ماجرای سایت همسریابی در ایران و قانونی یا غیرقانونی بودن سایت همسریابی ماجرای سایت همسریابی در ایران و قانونی یا غیرقانونی بودن سایت همسریابی که نیروی انتظامی می‌گوید: فقط سایت همدم مجاز و آن هم مجاز به همسان سازی در بستر همسریابی در کشور است. سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از…