2021-02-12

درگذشت علی برقی بازیگر سینما و تلویزیون ۲۴ بهمن ۹۹ + دلیل فوت علی برقی

درگذشت علی برقی بازیگر سینما و تلویزیون ۲۴ بهمن ۹۹ + دلیل فوت علی برقی درگذشت علی برقی درگذشت علی برقی بازیگر سینما و تلویزیون ۲۴ بهمن ۹۹ که علی برقی بازیگر سریال بچه مهندس و دادستان شبکه سه تلویزیون به دلیل ویروس کرونا فوت کردند. علی برقی، بازیگر سینما و تلویزیون، ساعتی قبل، ۲۴…