2022-05-22

آیا پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ بخاطر شهادت امام جعفر صادق تعطیل است ؟

آیا پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ بخاطر شهادت امام جعفر صادق تعطیل است ؟ آیا پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ بخاطر شهادت امام جعفر صادق تعطیل است ؟ که یکی از سوالات ایرانی‌ ها در روزهای اخیر درباره تعطیلی پنجشنبه ۵ خرداد است. روزی که در تقویم‌ ها قرمز است، اما بالاخره تعطیل خواهد بود یا نه؟…