2022-09-20

کلاس آموزش چرتکه

کلاس آموزش چرتکه برای آموزش محاسبات ریاضی روش های مختلفی وجود دارد. یکی از بهترین روش ها آموزش چرتکه است. با استفاده از آموزش چرتکه محاسبات ریاضی برای کودکان جذاب تر شده و از حالت کسالت بار خارج می شود. امروزه دیگر به چرتکه به وسیله محاسبه چهار عمل اصلی نگاه نمی‌کنند. بلکه وسیله ای…