2022-05-02

ترمیم گلس شکسته گوشی

ترمیم گلس شکسته گوشی با وارد شدن یک ضربه به صفحه گوشی ممکن است تاچ گوشی، ال سی دی آن و یا گلس آن آسیب دیده باشد. در صورت آسیب صفحه نمایش در هر یک از این موارد، هزینه های مختلفی برای تعمیر وجود دارد. برای ترمیم گلس شکسته گوشی راهکارهای مختلفی وجود دارد که…