2022-07-09

توضیح یلدا معیری عکاس درباره عکس حاشیه ساز گشت ارشاد

توضیح یلدا معیری عکاس درباره عکس حاشیه ساز گشت ارشاد توضیح یلدا معیری عکاس درباره عکس حاشیه ساز گشت ارشاد که در روزهای اخیر عکسی از فعالیت‌های گشت ارشاد بازنشر زیادی داشته و با واکنش کاربران همراه بوده است. درباره تاریخ وقوع این تصویر هم صحبت‌های مختلفی مطرح شده و بسیاری گمان می‌کردند عکس در…