2022-02-04

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش : سویه اومیکرون خطر آنچنانی ندارد !

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش : سویه اومیکرون خطر آنچنانی ندارد ! یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش : واقعیت این است که سویه اومیکرون خطر آنچنانی ندارد و به صورت سرماخوردگی است. فرهیختگان: به نقل از صبح شد: یوسف نوری وزیر آموزش‌وپرورش که تحصیلات‌اش در زمینه مدیریت گردشگری است، می گوید: «واقعیت این…