2022-03-04

تصادف آرزو حضرتی بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران + جزئیات تصادف

تصادف آرزو حضرتی بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران + جزئیات تصادف تصادف آرزو حضرتی بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران به همراه جزئیات تصادف را از زبان مادر آرزو حضرتی برای شما آوردیم. مادر آرزو حضرتی گفت: فرزندم را بعد از تصادف با اتومبیل شخصی به بیمارستان رساندند. مادر آرزو حضرتی فوتبالیست جوان تیم…