2022-06-20

ادعای عجیب درباره آزار جنسی در دانشگاه های ایران

ادعای عجیب درباره آزار جنسی در دانشگاه های ایران ادعای عجیب درباره آزار جنسی در دانشگاه های ایران که روزنامه ایران در خبری، ادعایی بحث‌ برانگیز درباره آزار جنسی در دانشگاه‌ ها را مطرح کرده است. ارگان مطبوعاتی دولت در توجیه ادعای شرم‌ آور خود نوشت: * فضای برخی دانشگاه‌های هنر در ایران بشدت از…