2020-07-25

آموزش درست کردن آبگوشت یا همان دیزی خانگی به روش سنتی جدید

آموزش درست کردن آبگوشت یا همان دیزی خانگی به روش سنتی آموزش درست کردن آبگوشت آموزش درست کردن آبگوشت یا همان دیزی خانگی به روش سنتی که از غذاهای اصیل و بسیار مقوی ایرانی است که در ادامه با روش آسان خانگی تهیه آبگوشت آشنا می شوید. مرحله اول بهتر است از شب قبل نخود…