2020-10-06

آموزش درست کردن ساندویچ مرغ تنوری ویژه با پنیر و سس مخصوص

آموزش درست کردن ساندویچ مرغ تنوری ویژه با پنیر و سس مخصوص آموزش درست کردن ساندویچ مرغ تنوری آموزش درست کردن ساندویچ مرغ تنوری ویژه با پنیر و سس مخصوص که در تهیه آن از سبزیجات مختلفی بنا به سلیقه نیز میتوان استفاده کرد. مرحله اول برای تهیه ساندویچ مرغ تنوری رستورانی ابتدا پیاز را…